Cloud

Oudercommissie

Img

Meedenken, meepraten

Oudercommissie SKN

De belangrijkste taak voor ons als oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en als OC kunnen we ons hier hard voor maken. Om jullie belangen, en die van de kinderen, te kunnen behartigen geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en het bestuur van SKN. De oudercommissie heeft adviesrecht op het gebied van kwaliteit, prijs en openingstijden van de opvang. We komen regelmatig bij elkaar om te vergaderen en we onderhouden goed contact met de directie. Via de OC nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van onze bezigheden. U kunt altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: oudercommissieskn@gmail.com