Cloud

Fiscaal

Img

Toeslag kinderopvang

De Stichting Kinderopvang Nederlek (SKN) is een op zichzelf staande instelling. Voor alle kinderopvang-vestigingen van de SKN is een vergunning afgegeven door gemeente Nederlek waarmee de SKN als geregistreerde kinderopvangorganisatie is aangemeld. Deze geregistreerde erkenning is voor u noodzakelijk om een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van het rijk bij de belastingdienst te kunnen ontvangen.

Hieronder treft u de registratienummers (LRK) van SKN per locatie:
Alles Kids: 171050964
Kids & Co: 502031116
BSO Flora: 115744071
Kids Inn: 137259542
BSO Kids Inn: 137259542
’t Schateiland: 297928326
BSO ’t Schateiland: 131270680

Voor deze tegemoetkoming in de kinderopvangkosten moet u eenmaal per kalenderjaar een aanvraag bij de belastingdienst indienen. Informatie over de belastingteruggave kunt u verkrijgen via www.wetkinderopvang.nl en bij de belastingdienst.

Via de overheid ontvangt u een gedeelte terug (inkomensafhankelijk) via uw belastingteruggave op uw rekening.

Voor het ontvangen van de tegemoetkoming heeft u naast de geregistreerde erkende kinderopvang ook een door u en de SKN ondertekende plaatsingsovereenkomst nodig waarin de opvanguren van uw kind(eren) en de uurprijs van de opvang zijn opgenomen.

De plaatsingsovereenkomst ontvangt u van de SKN wanneer de plaatsing definitief is en alle benodigde gegevens van het te plaatsen kind via de inschrijving bekend zijn bij de SKN.

De facturering wordt gedaan door onze eigen administratie. U ontvangt aan het begin van iedere maand een factuur via de mail waarop het totaal door u aan de SKN te betalen bedrag voor kinderopvang staat vermeld. U ontvangt immers uw eventuele werkgeversbijdrage en tegemoetkoming van de belastingdienst op uw eigen rekening. Wij stellen het zeer op prijs om via automatische incasso iedere laatste dag van de maand de kinderopvangkosten van u te ontvangen. Onderaan de plaatsingsovereenkomst kunt u SKN machtigen om het bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven.

Vanuit de SKN is er geen samenwerkingsverband met intermediairs. Wanneer uw werkgever wel de bemiddeling door een intermediair wil laten verrichten, komen deze kosten voor uw eigen rekening of voor rekening van uw werkgever.

Indien u vragen heeft over de facturen, berekening of anderszins gelieve dan contact op te nemen met onze financiële  administratie bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 08:30 tot 15:00 uur.

Meer informatie op de site van de belastingdienst vindt u hier