Cloud

KIDS & KO

Deze gezellige locatie beschikt over 2 groepen BSO  waar maximaal 40 kinderen worden opgevangen. Er wordt gewerkt met Pedagogisch Actief!

De methode Pedagogisch Actief! helpt onze pedagogisch medewerkers een invulling te geven aan de dag op de manier waar SKN voor staat. Bij deze methode hoort een pedagogisch actieboek, voor zowel KDV als BSO, hierin staat voor een aantal belangrijke momenten gedurende de dag (zoals vrij spel, activiteiten) een pedagogisch beleid, deze is ingevuld door uitgewerkte acties. De pedagogische uitgangspunten (bijvoorbeeld; een positieve benadering en kansen creëren etc.) zijn vertaald in pedagogische acties: wat doe je en hoe doe je het.

Op BSO Kids & Ko  worden kinderen van 4 tot 12 jaar opgevangen. Door het werken met Pedagogisch Actief! op de BSO waarborgen we dat de kinderen vanuit structuur, veiligheid, eenduidigheid en een aangepast activiteiten aanbod zich kunnen ontwikkelen op alle vlakken. Naast de activiteiten vinden wij buiten spelen een heel belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van alle kinderen.

De BSO bevind zich tussen 2 scholen, De Wegwijzer en de Prinses Ireneschool. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen wandelend uit school.

Door de leuke activiteiten die er worden georganiseerd kunnen de kinderen zich prima uitleven op het plein of binnen.

In de schoolvakanties worden er allerlei leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Adres:

Klaverstraat 3
2931 TS Krimpen a/d Lek

Telefoon: 0180-594989

Openingstijden:

  • Maandag t/m vrijdag: van 07:30 tot 08:30 uur – VSO
  • Brengen: tussen 07:30 en 08:15 uur
  • Maandag t/m vrijdag: van 14:00 tot 18:00 uur – NSO
  • Halen: van 16:00 tot 18:00
  • Verlengde opvang mogelijk (tegen betaling): 18:00 tot 18:30 uur

Door vaste tijden aan te houden, zijn er niet de hele dag wisselingen. Dat geeft meer rust in de groep.

LRK nummer: 502031116

Pedagogisch medewerkers:

Aukje

Tineke

Ina

Nicolette

Igrayne