Cloud

BSO KIDS INN

Deze gezellige locatie beschikt over 2 groepen dagopvang naast elkaar en 1 BSO groep waar maximaal 20 kinderen worden opgevangen. Er wordt, zowel op de BSO als op de dagopvang, gewerkt met Pedagogisch Actief!

De methode Pedagogisch Actief! helpt onze pedagogisch medewerkers een invulling te geven aan de dag op de manier waar SKN voor staat. Bij deze methode hoort een pedagogisch actieboek, voor zowel KDV als BSO, hierin staat voor een aantal belangrijke momenten gedurende de dag (zoals vrij spel, activiteiten) een pedagogisch beleid, deze is ingevuld door uitgewerkte acties. De pedagogische uitgangspunten (bijvoorbeeld; een positieve benadering en kansen creëren etc) zijn vertaald in pedagogische acties: wat doe je en hoe doe je het.

De 2 groepen dagopvang zijn 2 verticale groepen. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Door het werken met Pedagogisch Actief! op de dagopvang waarborgen we dat de kinderen vanuit structuur, veiligheid, eenduidigheid en een aangepast activiteiten aanbod zich kunnen ontwikkelen op alle vlakken. Naast de activiteiten vinden wij buiten spelen een heel belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van alle kinderen. Af en toe worden de grotere kinderen meegenomen met een wandeling door het dorp of gaan we op zoek naar diertjes in de buurt. Halen we brood bij de bakker en gaan we naar de supermarkt om een boodschapje te halen.

De BSO bevind zich aan de andere zijde van het pand. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen wandelend uit school of met de vervoersmiddelen die de BSO tot haar beschikking heeft.

Door de leuke activiteiten die er worden georganiseerd kunnen de kinderen zich prima uitleven. Met mooi weer lekker buiten op de trampoline en bij regen en heel slecht weer gezellig binnen.

Tevens bieden wij ook voorschoolse opvang op deze locatie van 7.30 uur tot 8.30 uur.

In de schoolvakanties worden er allerlei leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De openingstijden van deze locatie zijn van 7.30 uur tot 18.00 uur (verlengde opvang tot 18.30 uur op aanvraag).

De locaties Kids-Inn deelt het pand met o.a. een peuterspeelzaal, speel-o-theek en het consultatiebureau.

Adres:

Koninginneweg 3
2941 XH Lekkerkerk

Telefoon BSO: 0180-660742

Openingstijden:

  • Maandag t/m vrijdag: van 07:30 tot 08:30 uur – VSO
  • Brengen: tussen 07:30 en 08:15 uur
  • Maandag t/m vrijdag: van 14:00 tot 18:00 uur – NSO
  • Halen: vanaf 16:00
  • Verlengde opvang mogelijk (tegen betaling): 18:00 tot 18:30 uur

Door vaste tijden aan te houden, zijn er niet de hele dag wisselingen. Dat geeft meer rust in de groep.

LRK nummer: 370551357

Pedagogisch medewerkers:

Janny

Daphne

Ananja