Cloud

Flora Spel & Bewegen

Deze leuke kleinschalige locatie, in de Floraschool, beschikt over 1 BSO groep waar maximaal 20 kinderen worden opgevangen. Er wordt gewerkt met Pedagogisch Actief!

De methode Pedagogisch Actief! helpt onze pedagogisch medewerkers een invulling te geven aan de dag op de manier waar SKN voor staat. Bij deze methode hoort een pedagogisch actieboek, voor zowel KDV als BSO, hierin staat voor een aantal belangrijke momenten gedurende de dag (zoals vrij spel, activiteiten) een pedagogisch beleid, deze is ingevuld door uitgewerkte acties. De pedagogische uitgangspunten (bijvoorbeeld; een positieve benadering en kansen creëren etc) zijn vertaald in pedagogische acties: wat doe je en hoe doe je het.

Door het werken met Pedagogisch Actief! op de BSO waarborgen we dat de kinderen vanuit structuur, veiligheid, eenduidigheid en een aangepast activiteiten aanbod zich kunnen ontwikkelen op alle vlakken. Naast de activiteiten vinden wij buiten spelen, bewegen en sporten een heel belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van alle kinderen.

De BSO bevind zich in de Floraschool. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen wandelend uit school of met de vervoersmiddelen die de BSO tot haar beschikking heeft. Kinderen van de Prinses Ireneschool en de Wegwijzer zijn ook welkom op BSO Flora ‘Sport en Beweeg’. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor opgeven.

Door de leuke sportieve activiteiten die er worden georganiseerd kunnen de kinderen zich prima uitleven. Met mooi weer lekker buiten op het voetbalveld of in de speeltuin, bij slechter weer in de gymzaal van de Floraschool. De kinderen zullen zich er niet vervelen. Hockey, honkbal, tennis, badminton maar ook speurtochten en in de zomer sportieve spelen met water. Verschillende blokken in het jaar zal eens per week Synerkri aansluiten. Synerkri is een organisatie uit Krimpen a/d IJssel die verschillende sportieve activiteiten aanbied.

In de schoolvakanties worden er allerlei leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De openingstijden van deze locatie zijn van 12:00 uur tot 18.00 uur (verlengde opvang tot 18.30 uur op aanvraag).

Tevens bieden wij ook tussenschoolse (TSO) opvang op deze locatie.

Adres:

Baken 19
2931 RP Krimpen a/d Lek

Telefoon: 06-43845093 / 0180-594989

Openingstijden:

  • Maandag t/m vrijdag: van 07:30 tot 08:30 uur – VSO
  • Brengen: tussen 07:30 en 08:15 uur
  • Maandag, dinsdag & donderdag: van 14:00 tot 18:00 uur – NSO
  • Halen: vanaf 16:30
  • Verlengde opvang mogelijk (tegen betaling): 18:00 tot 18:30 uur

Door vaste tijden aan te houden, zijn er niet de hele dag wisselingen. Dat geeft meer rust in de groep.

LRK nummer: 115744071

Pedagogisch medewerkers:

Ingrid

Marjolein