Cloud

Inschrijven naschoolse opvang

Img
Door ondertekening van dit formulier geeft u de SKN toestemming om deze gegevens te verwerken conform onze privacy verklaring »

Gegevens kind:


Gegevens ouders/verzorgenden:



Gewenste plaatsing:

Gewenste vestiging:

* Open op; maandag, dinsdag en donderdag (deze vorm van opvang kan gecombineerd worden met de ‘reguliere’ BSO op ‘t Schateiland)
* Open op; maandag, dinsdag en donderdag (deze vorm van opvang kan gecombineerd worden met de ‘reguliere’ BSO op ‘t Schateiland)

Ondertekening:

Aan deze inschrijving zijn kosten verbonden, deze zijn bedoeld voor gedane administratie omtrent de inschrijving.
Wij nemen uw inschrijving in behandeling wanneer het inschrijfgeld voldaan is.
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 en dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL65RABO033.57.32.666 t.n.v. Stichting Kinderopvang Nederlek o.v.v. inschrijfgeld + naam ouder.
De kosten kunnen niet aan u worden geretourneerd bij annulering van de inschrijving.

Bij de SKN is het voor de plaatsing van uw kind verplicht om het gehele rijksvaccinatieprogramma te volgen.
(tevens datum contract/ betaling)

Klik op onderstaande knop om te printen.

U kunt dit formulier ook alvast aan ons verzenden, het moet dan alleen nog ondertekend worden.